Izlash

Kelgusida qayerga qarab intilamiz?

Har doim o‘zimizga o‘zimiz shu savolni berganda oldimizda yangi masalalar yuzaga keladi. Atrofdagi dunyo jaddallik bilan o‘zgarib bormoqda. Va hayotdan chetda qolmaslik uchun, doim o‘z ustingizda ishlashingiz, yangi bilimga ega bo‘lishingiz kerak.

Uzluksiz o‘qish va o‘zini o‘zi o'stirish zamonaviy sharoitda yangi global trendga aylanib qoldi. Hayotdagi o‘zgarishlarga moslashishda, har bir inson va tashkilot uchun bozorda teng raqobatlasha olishda aynan bilim bunga zamin bo‘ladi.

Global Textile da biz hamisha bilim olishga intilamiz: treninglar, timbilding o‘tkazamiz, g‘oyalarni tajriba orqali amalda sinab ko'ramiz, eng zo‘r mutaxassislardan o‘rganamiz. Shu tufayli har bir xodimimiz shaxs va professional sifatida o‘sib boradi, kompaniyamizning rivojlanishiga o‘z hissasini qo‘shadi. Yaqinda amaliyotni o‘tagan yoshlar o‘z sohasining kuchli, o‘z ustida ishlashdan to‘xtab qolmaydigan va yangi marralarga intilayotgan mutaxassislariga aylandi. Atrofdagi dunyoni ijobiy o‘zgartirib, biz o‘zimiz ham kompaniya hamda jamoa sifatida o'sib boramiz.

Shu sabab yuksak marralarga yetsangiz ham hech qachon to‘xtab qolmang. O‘z oldingizga yangi masalalarni qo‘yib, yangi bilim, tajriba va taassurotlarga ega bo‘lishga intiling!

Kelgusida qayerga qarab intilamiz?

Boshqa yangiliklar