Izlash

Umumiy ishlar bo'limi

+998 99 029 29 47

+998 71 231 86 01

info@global-textile.uz

Marketing va savdo bo'limi

+998 99 029 29 24

marketing@global-textile.uz

Xaridlar bo'limi

+998 99 209 29 81

purchase@global-textile.uz

Xabar yuborish